Pobyty s autobusovou dopravou

Jednodenní zájezdy pro skupiny nad 35 osob.
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.
Organizátor – 1 místo zdarma. Možnost úhrady fakturou.
Průvodce a doporučené programy.

Pojištění

Zákonné pojištění: CK je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojištovny, číslo pojistné smlouvy 1162839 – možnost k nahlídnutí na našich internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz

Tuzemské zájezdy: všechny vícedenní tuzemské zájezdy mají v ceně pojištění pro případ storna z vážných zdravotních a rodinných důvodů, úrazové pojištění na trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku 3. osoby. Přesný rozsah plnění a pojistné podmínky obdržíte při sepisování cestovní smlouvy.

Zahraniční zájezdy: všechny vícedenní zahraniční zájezdy mají v ceně kompletní cestovní pojištění – léčebných výloh v zahraničí, pro případ storna z vážných zdravotních a rodinných důvodů, úrazové pojištění na trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku 3. osoby. Přesný rozsah plnění a pojistné podmínky obdržíte při sepisování cestovní smlouvy.

Všeobecné informace

Možnosti objednání zájezdu: telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné sepsání smlouvy a zaplacení zálohy ve výši min. 1.000,-Kč. Doplatek 1 měsíc před zájezdem. Smlouvu lze sepsat v kanceláři CK nebo přes internet. Úhrada hotově nebo na účet CK. Možnost vystavení faktury.

Realizace vícedenního zájezdu: měsíc před odjetím zájezdu CK rozhoduje o realizaci vícedenního zájezdu – podmínkou realizace je minimálně 35 přihlášených a zaplacených účastníků. Týden před odjezdem účastníci vícedenního zájezdu obdrží podrobnější informace k zájezdu (nástupní časy a místa, doporučené kapesné a  další info… ).

Všeobecné smluvní podmínky: při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu.

Nástupní místa do autobusu.

Doprava zájezdovým autobusem nebo mikrobusem dle počtu přihlášených osob. !!! Nástupní místa vždy vypsána u zájezdu. Upřesnění v pokynech na cestu. !!!


Cestovní kancelář Rapant s.r.o., Prodejní středisko ABS, Gahurova 4467, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku